KRŠIĆ BB

društvo ograničene odgovornosti

 
Živko Kršić, vlasnik
Očauš, Teslić
Republika Srpska, BiH
 
tel:    053-482-473
fax:   053-481-934
mob: 065-691-582
 
e-mail adresa: info@krsicbb.com
web adresa:      www.krsicbb.com