Kvalitetne sirovine su osnovni element svakog proizvođača čija je osnovna poslovna orijentacija kvalitet. Tek sa obezbjeđenjem kvalitetne sirovine dolaze do izražaja prerađivački kapaciteti i profesionalan rad, znanje i iskustvo radnika.

          Proizvodnja rezane građe ima dugu tradiciju i visoke standarde, ali je i dalje osnovni oslonac na kvalitetno drvo. Trupci sa prostora okolnih planina nisu bili pod izraženim uticajem industrijskog zagađenja i nesavjesne eksploatacije. Rast u prirodnim uslovima, zaštita i pravilna sječa su stvorili zdrave, guste šume bogate kvalitetnim drvetom.

          Pravilnom pripremom i klasiranjem, kvalitetnim rezanjem i sušenjem dobijaju se proizvodi vrhunskog kvaliteta. Drvo je u građevinarstvu nezaobilazan materijal koji se ističe svojim kvalitetom i širokom primjenom. Daske, grede, krovne konstrukcije i rezana građa uopšte se mnogo koriste za razne radove. Od pomoćnih objekata prije početka građevinskih radova, preko radova na samom objektu do krovne konstrukcije i završetka građevinskih radova, rezana građa je stalni pratilac svih građevinara.

          Kroz istoriju, mnogi narodi različitih kultura i tradicija, u različitim klimatskim uslovima, su često koristili drvo kao osnovni građevinski materijal. Danas je vrijeme čelika i betona, ali objekti izgrađeni od drveta donose blizinu prirode modernom čovjeku. I danas, kao nekada, drveni objekti privlače pažnju svojom jednostavnom ljepotom, praktičnim detaljima i jednostavnom izradom.

          Kvalitetna rezana građa omogućava jednostavnu izradu drvenih objekata, a u građevinarstvu štedi vrijeme i novac. Proizvodi pilane “Kršić BB” d.o.o. se prave prema najvišim tradicionalnim i modernim standardima vodeći računa o zahtjevima kupaca. Duga tradicija u proizvodnji rezane građe je stvorila oštru konkurenciju na tržištu i visok kvalitet proizvoda se podrazumijeva.

          Zbog visokog sadržaja vode građa se suši da bi se dobio kvalitetniji proizvod. Sama izrada proizvoda od sušene građe je lakša, a proizvodi su kvalitetniji. Sušena građa ima bolje mehaničke karakteristike, ima bolju otpornost na zaraze (gljivice, insekti i dr.), lakše se boji i boje duže traju, ima manju težinu i ne skuplja se.

          Pilana “Kršić BB” d.o.o. proizvodi sušenu rezanu građu poštujući tržišne zahtjeve poslovnih partnera. Vrhunska sirovina i vrhunska obrada donose nove poslovne partnere i nova tržišta.

 

Pozivamo Vas na saradnju koja će biti duga i uspješna zahvaljujući kvalitetu naših proizvoda.