Osnovna djelatnost pilane „Kršić BB“ d.o.o. je primarna obrada drveta. U okviru primarne proizvodnje nudimo sve vrste rezane građe. Naš razvoj je zasnovan na prirodnom okruženju sa posebno velikima zalihama kvalitetnog drveta svih vrsta.
          Sa radom smo počeli 2003.godine. Nepregledna prostranstva prvoklasnih očuvanih šuma koja okružuju Očauš su idealna za izradu svih pilanskih proizvoda. Trupci sa ovih prostora su izuzetnog kvaliteta i zahvaljujući tome su naši proizvodi našli svoje kupce na domaćem tržištu, ali i na tržištu Srbije.
          Proizvodimo građu za krovne konstrukcije vrhunskog kvaliteta. Sušionica je univerzalna i služi za sušenje svih vrsta drveta. Planove za dalji razvoj i osavremenjavanje naših prerađivačkih kapaciteta zasnivamo na kvalitetu naših proizvoda i uspješnoj poslovnoj saradnji sa našim poslovnim partnerima.
          Naši proizvodni kapaciteti, bogatstvo sirovine vrhunskog kvaliteta i vrhunski rad naših radnika su stvorili uslove za kvalitetnu proizvodnju i brzu isporuku naših proizvoda. Zahvaljujući
kvalitetnom rada nastavljamo sa daljim razvojem i osvajanjem novih tržišta.
          U našim prerađivačkim kapacitetima smo postavili visoke standarde za trupce kao polaznu sirovinu i nakon klasiranja i obrade ističemo kvalitet naših proizvoda. Naš proizvodni program su poluproizvodi
.
          Naš oslonac za dalji razvoj su i naši dobavljači kvalitetne sirovine bez kojih ne bi mogli napredovati. Guste šume se pravilno eksploatišu i pravilnom sječom, selekcijom i prorjeđivanjem čuvaju od uništenja.
          Dosadašnjim uspješnim radom i prije svega kvalitetom naših proizvoda stvorili smo tradiciju
. Brzu i kvalitetnu isporuku garantujemo svim našim naručiocima. Rokovi isporuke imaju presudan značaj i poštuju se bezuslovno.
          Sa proizvodnjom smo počeli u prirodnom okruženju okolnih planina, bogatih sirovinom vrhunskog kvaliteta, sa našim mašinama i vrijednim radnicima. Uz vašu saradnju, na obostrano zadovoljstvo, nastavićemo sa kontrolisanim iskorištavanjem i pravilnom eksploatacijom potencijala koje nam je priroda podarila. 
          Radujemo se svakom novom poslovnom poduhvatu i novim poslovnim partnerima. Pozivamo Vas na dugu i uspješnu poslovnu saradnju.